Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2012

misiex
4327 3538 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaszela szela

February 16 2012

misiex
7439 24aa
Reposted frommurakamilover murakamilover viaanja anja
misiex
0752 d96a
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viaanja anja

February 15 2012

misiex
3129 33be
Reposted fromtjuuu tjuuu
misiex
3164 b36b
misiex
Zawsze będę pełna uczuć do Ciebie.
Reposted fromPinkskyy Pinkskyy

February 06 2012

misiex
misiex
rzygam tymi wszystkimi sentymentalnymi cytatami poniżej.

January 31 2012

misiex
Prawdopodobnie należy się łudzić.
— Marcin Świetlicki
Reposted frommzem mzem viaanja anja
misiex

- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.

- Siebie nie potrafię wytrzymać.

— — Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
Reposted fromhole-love hole-love viaanja anja

January 29 2012

misiex
5607 46bb
Reposted fromFuel Fuel viaeta eta
misiex
Nie wierzył już, aby zdarzyło się to, czego pragnął, ale wiedział, że bez wiary to się nie zdarzy. Wiedział, że bez wiary nie zdarza się nic z tego, co powinno nastąpić, z wiarą też zresztą prawie nigdy.
— Gra w klasy
Reposted fromkredka kredka viaeta eta
misiex
Czymś zająć ręce... Najlepszy byłby papieros. Bez papierosa czuję się całkiem goły.
— Małżowina (reż. Wojciech Smarzowski)
Reposted frommarcinswietlicki marcinswietlicki viaeta eta
misiex
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz, "Gesty"
Reposted frombezemnie bezemnie viaeta eta
misiex
9018 6667
Reposted fromwickedgamescafe wickedgamescafe viaeta eta
misiex
4061 c33f
Reposted frommotorcrash motorcrash viaeta eta
misiex
Jeśli jesteś - przyślij mejla. To jest
najgorsza rola - akwizytor, który
wciska śmieci nikomu. Jeżeli istniejesz -
to przyślij esemesa. Mogę być ci wierny.
Nic mi nie pozostało. Bo skończyło się.
Kulę i bolę się.
— Marcin Świetlicki, Baczność

January 28 2012

misiex
3765 516a
Reposted fromtwardziel twardziel

January 25 2012

misiex

W życiu każdego z nas jest ta jedna, jedyna osoba, którą poznajemy tylko po to, by mogła zniszczyć nam psychikę i spierdolić życiorys.

Reposted fromwelovekate welovekate viadepresja depresja

January 21 2012

misiex
8270 a7ae
Reposted frometerycznie eterycznie viaanja anja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl